Om oss i AMBIO gruppen

AMBIO

AMBIO er et teknologi- og bemanningshus med hovedkontor i Stavanger og flere tiårs erfaring fra on- og offshoreindustri. Våre fagområder er rådgivning og kurs innen drikkevannsbehandling, levering av skybaserte webløsninger og programvare, samt bemannings- og HR-tjenester.

 

AMBIO Bemanning

AMBIO leverer komplette bemanningsløsninger av alle tekniske og administrative disipliner, inklusive rekruttering av personell til faste stillinger, utleie av konsulenter og kvalitetssikring av kandidater for det offentlige eller privat næringsliv. Vi leverer konsulent- og rådgivningstjenester innen alle ingeniørdisipliner. Som et fullverdig HR-hus tilbyr vi alle typer HR-tjenester, inklusive bistand ved masserekruttering, organisasjonsendringer og jobbsøkerkurs og karriereveiledning.

 

Pluss Personal

Pluss Personal er i første rekke et bemanningsselskap med fokus på utleie av vikarer og konsulenter. Både faglærte og operatører finner veien til oss og segmentene vi primært arbeider mot er bygg og anlegg, lager, logistikk og transport, industri og produksjon, salg, service, samt hotell, resepsjon og kantine. Selskapet er et heleid datterselskap til AMBIO og driftes av de ansatte i avdeling bemanning. Pluss Personal tilbyr derfor et bredt spekter av personell-tjenester som rekruttering, kvalitetssikring og HR gjennom moderselskapet.

 

AMBIO Drikkevann

AMBIO har lang erfaring med drikkevannsbehandling og bidrar til optimal vannkvalitet for on- og offshoreindustrien. Vi utfører risiko- og sårbarhetsanalyser, designverifikasjoner, utarbeider drikkevannsmanualer og beredskapsplaner, såvel som å tilby laboratorietjenester. Vi holder kurs i drikkevannsbehandling og tilbyr beslutningsstøtte i forhold til myndighetskrav, feilsøking, drift og vedlikehold av nye og eksisterende drikkevannsanlegg.

 

AMBIO  Programvare

AMBIO har et av landets mest erfarne miljø for levering av hjemmesider og tjenester knyttet til Google Cloud skytjenester. Våre webløsninger benytter den brukervennlige WordPress-plattformen for enkelt vedlikehold og smart integrering av tredjeparts programvare. Vi leverer enkle og avanserte applikasjoner for ulike bransjer basert på skyteknologi, blant annet administrasjon av kursporteføljer og monitorering av drikkevannsanlegg.